Archive ID: F01070

FullBack Print Main ArchiveThumbnails


Full image size: 950 x 643  CP


1980   FEBC-Japan staff, April, 1980. From left: Miyoji Ito, Michiyo Iizuka, Hisako Sugiuchi, Katsuhiko Sugiuchi, Hachiro Kobayashi (Director), Yukiko Osafune, Keiko Yoshizaki, Koji Naneko, Jun Shinohara, Mariko Sugimoto, Tatsuro Konishi.